JUMBO 2010 © PPMEDIA.SK
individuálny prístup
mediálny priestor
kreativita
produkcia
PROFIL.

PROJEKTY.

KLIENTI.

MÉDIÁ.

KONTAKT.

PROFIL

Spoločnosť  PP Media s.r.o. Poprad pôsobí na mediálnom trhu od roku 2002. Spočiatku ako kreatívne produkčné štúdio vyrábala pre Slovenskú televíziu relácie na kľúč: 26 minútový týždenník Modelársky magazín a dvojtýždenník Prírodná lekáreň. Neskôr rozšírila činnosť ako reklamná a mediálna agentúra. K benefitom firmy patrí vlastné perfektne technicky vybavené štúdio s možnosťami obrazovej zvukovej a grafickej tvorby a široké portfólio kvalifikovaných a skúsených odborníkov a kreatívnych tvorcov. V oblasti počítačovej animácie patrí spoločnosť PP Media k slovenskej špičke. Výhodou pre klientov je aj individuálny prístup a zaujímavé cenové relácie ako výroby, tak aj mediálneho priestoru, ktorý spoločnosť priamo nakupuje od jednotlivých médií. Od 25. 5. 2010 sa PP Media stala výhradným predajcom reklamného priestoru v novom reklamnom médiu – terminálovej sieti ODION. Prinášame úplne nové možnosti vašej prezentácie !

KITTEC úvod
KITTEC úvod
Media representative

TERMINÁLOVÁ SIEŤ
V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Nové médium pre vašu reklamu